Naši autori

Mészáros, Ondrej

Príspevky v časopise Filozofia

2020

Mészáros, O. Súčasný stav historiografie maďarskej filozofie. Filozofia, 2020, roč. 75, č. 1, s. 1-12. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2016

Mészáros, O. Hegel v maďarskej a slovenskej filozofii 19. storočia. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 10, s. 845-857. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2014

2012

Mészáros, O. Marxistická filozofia v Maďarsku po roku 1945. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 10, s. 785-804. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

2010

2009

Mészáros, O. O informačnej hodnote jednej monografie o dejinách novotomistických metafyzík. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 4, s. 394-395. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

2007

2006

Mészáros, O. Paradoxy Jána Čaploviča alebo o jednom spôsobe marginalizácie. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 10, s. 827-837. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Mészáros, O. O jednej zabudnutej diplomovej práci. Filozofia, 2005, roč. 60, č. 10, s. 819-828. (Dokumenty)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

Mészáros, O. Filozofický systém tzv. psychizmu Michaela Petöcza. Filozofia, 2004, roč. 59, č. 10, s. 715-726. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Mészáros, O. O filozofii náboženstva Edmunda Szelényiho. Filozofia, 2003, roč. 58, č. 5, s. 338-346. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Mészáros, O. O školskej filozofii v bývalom Hornom Uhorsku. Filozofia, 2003, roč. 58, č. 10, s. 717-726. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002