Naši autori

Muránsky, Martin

Príspevky v časopise Filozofia

2020

2019

Muránsky, M. K dvojznačnosti pojmu zodpovednosť. Filozofia, 2019, roč. 74, č. 3, s. 238-251. (Úvahy - eseje)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2018

Muránsky, M. Ernst Tugendhat o Heideggerovom probléme „pravdy“. Filozofia, 2018, roč. 73, č. 8, s. 675-688. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Muránsky, M. Tugendhatov problém „pravdy“ v konfrontácii s Heideggerom. Filozofia, 2018, roč. 73, č. 10, s. 790-803. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2017

Muránsky, M. Neriešiteľný problém univerzalizmu v Tugendhatovej antropológii. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 10, s. 800-812. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2016

Muránsky, M. O slobode uvidieť svet inak. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 10, s. 869-880. (Úvahy - eseje)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Muránsky, M. On the Concept of Freedom of Will in Ernst Tugendhat. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 9, s. 890-905. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

2008

2006

2004

Príspevky v prílohách časopisu

2010

Muránsky, M. Úvod. In: Náboženstvo a nihilizmus. Bratislava : Filozofický ústav SAV, s. 7-8. ISBN 978-80-970494-0-9
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Muránsky, M. Praktická evidencia dobra versus morálny indiferentizmus. In: Náboženstvo a nihilizmus. Bratislava : Filozofický ústav SAV, s. 72-92. ISBN 978-80-970494-0-9
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF