Naši autori

Smreková, Dagmar

Príspevky v časopise Filozofia

2020

Smreková, D. Odpustenie v politike: realita alebo ilúzia?. Filozofia, 2020, roč. 75, č. 7, s. 596 – 611. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2019

Sedová, T. - Smreková, D. Za Ľubicou Hábovou. Filozofia, 2019, roč. 74, č. 4, s. 348.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2015

Smreková, D. Ricœur o praktickom rozume. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 4, s. 295-306. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Smreková, D. P. Ricœur o vine a odpustení. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 9, s. 766-778. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Smreková, D. O neúprimnosti a sebaklamaní. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 9, s. 856-867. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

2009

Smreková, D. Lalíková, E. – Szapuová, M. (eds.): Podoby filozofovania včera a dnes. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 10, s. 1009-1011. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Smreková, D. Morálka v znamení ambiguity. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 6, s. 509-519. (Výročia)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Smreková, D. Úskalia eutélie. K práci L. Bitóa Kniha o dobrej smrti. Eutélia – eutanázia. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 9, s. 798-803. (Úvahy - eseje)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Smreková, D. Človek ako subjekt i objekt filozofovania (J. Šuch – U. Wollner). Filozofia, 2007, roč. 62, č. 3, s. 269-270. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Smreková, D. Sartrov pojem intencionality optikou aktuálnych skúmaní. Filozofia, 2007, roč. 62, č. 5, s. 457-467. (Úvahy - eseje)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Smreková, D. Kde začína a kde končí svet odpustenia?. Filozofia, 2007, roč. 62, č. 8, s. 696-703. (Úvahy - eseje)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Smreková, D. Neresť a jej sociálny zmysel. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 6, s. 427-440. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Smreková, D. K Levinasovej analýze filozofickej podstaty hitlerizmu. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 8, s. 659-666. (Eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Smreková, D. Na úvod. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 9, s. 697-698.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Smreková, D. Sartrov projekt morálky (K 100. výročiu narodenia Jeana-Paul Sartra). Filozofia, 2005, roč. 60, č. 5, s. 293-310. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

Smreková, D. Imanencia a etika. Spinoza optikou Roberta Misrahiho. Filozofia, 2004, roč. 59, č. 5, s. 318-333. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Smreková, D. Má zmysel rozlišovať medzi etikou a morálkou?. Filozofia, 2004, roč. 59, č. 8, s. 549-562. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Smreková, D. Zmysel rehabilitácie pojmu šťastia. Filozofia, 2003, roč. 58, č. 4, s. 248-258. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Palovičová, Z. - Smreková, D. Prax, narácia a tradícia. Teória cnosti A. MacIntyra. Filozofia, 2003, roč. 58, č. 5, s. 324-337. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Smreková, D. Dobro a cnosť v morálnej filozofii V. Jankélévitcha. Filozofia, 2002, roč. 57, č. 1, s. 1-14. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Smreková, D. Sme väzňami svojho charakteru? (odpoveď Kanta, Sartra a Mouniera). Filozofia, 2002, roč. 57, č. 5, s. 307-320. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Smreková, D. Od rigorizmu povinnosti k morálke cnosti. Filozofia, 2001, roč. 56, č. 3, s. 174-186. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Smreková, D. K perspektívam etiky konzekvencializmu u nás (V. Gluchman). Filozofia, 2001, roč. 56, č. 3, s. 203-206. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Smreková, D. K Merleau-Pontyho fenomenologickej vízii človeka a sveta. Filozofia, 2001, roč. 56, č. 7, s. 441-451. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Smreková, D. K dejinnofilozofickým zdrojom renesancie pojmu cnosti. Filozofia, 2000, roč. 55, č. 6, s. 460-471. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Smreková, D. K dvom významom pojmu zopdovednosť. Filozofia, 2000, roč. 55, č. 8, s. 620-631. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF