Naši autori

Novosád, František

Príspevky v časopise Filozofia

2013

Novosád, F. Subjektivita a formy koordinácie. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 1, s. 170-174. (III. Podoby sociálneho priestoru)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Novosád, F. Gordon, P. E.: Continental Divide: Heidegger, Cassirer, Davos. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 8, s. 822-825. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Novosád, F. Henrich, D.: Werke im Werden. Über die Genesis philosphischer Einsichten. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 9, s. 944-947. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Novosád, F. Za Andrejom Kopčokom: Filozof proti nepriazni doby. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 6, s. 557-559.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Novosád, F. Karol Marx a Friedrich Nietzsche o politike teatrálnosti. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 9, s. 741-749. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Novosád, F. Igor Hrušovský v päťdesiatych rokoch. Filozofia, 2007, roč. 62, č. 6, s. 535-541. (Úvahy - eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Novosád, F. Slovenské trápenia s psychoanalýzou (A. Bžoch). Filozofia, 2007, roč. 62, č. 7, s. 642-645. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001