Naši autori

Cmorej, Pavel

Príspevky v časopise Filozofia

2017

Cmorej, P. Ako sa vyvíjajú pojmy (I). Filozofia, 2017, roč. 72, č. 7, s. 567-580. (Diskusie - polemiky)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. Ako sa vyvíjajú pojmy (II). Filozofia, 2017, roč. 72, č. 8, s. 656-667. (Diskusie - polemiky)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2015

Cmorej, P. Možné indivíduá a posibílie (I). Filozofia, 2015, roč. 70, č. 8, s. 585-600. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. Možné indivíduá a posibílie (II). Filozofia, 2015, roč. 70, č. 10, s. 800-816. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Cmorej, P. Od deskripcií k ich referentom. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 10, s. 825-848. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Cmorej, P. Jazyková prax, alebo filozofické predsudky? (Zarážajúca ľahkosť odmietania). Filozofia, 2011, roč. 66, č. 8, s. 794-817. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Cmorej, P. Sú indivíduá zložkami myšlienok?. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 8, s. 780-791. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009