Naši autori

Černík, Václav

Príspevky v časopise Filozofia

2011

2010

Černík, V. K otázke hodnotovej neutrality spoločenských vied. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 8, s. 792-803. (Horizonty)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Černík, V. Formovanie teórie spoločenského faktu. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 8, s. 670-682. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Černík, V. - Viceník, J. Metóda situačnej analýzy. Filozofia, 2007, roč. 62, č. 9, s. 765-776. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Černík, V. Postfordizmus, či postkapitalizmus? (Hinshi Uchida (ed.)). Filozofia, 2007, roč. 62, č. 9, s. 846-848. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000