Naši autori

Bielik, Lukáš

Príspevky v časopise Filozofia

2020

Bielik, L. Možnosti rekonštrukcie, analýzy a hodnotenia argumentov. Filozofia, 2020, roč. 75, č. 2, s. 91-108. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2019

Bielik, L. Druhy nezhody a ich (semi)formálna rekonštrukcia. Filozofia, 2019, roč. 74, č. 9, s. 690-704. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2017

Bielik, L. Evidencia v sémantike. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 1, s. 1-14. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2014

Bielik, L. - Kosterec, M. - Zouhar, M. Model metódy (1): Metóda a problém. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 2, s. 105-118. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Bielik, L. - Kosterec, M. - Zouhar, M. Model metódy (2): Inštrukcia a imperatív. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 3, s. 197-211. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Bielik, L. - Kosterec, M. - Zouhar, M. Model metódy (3): Inštrukcia a metóda. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 8, s. 637-652. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Bielik, L. - Kosterec, M. - Zouhar, M. Model metódy (4): Aplikácia a klasifikácia. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 9, s. 737-751. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Bielik, L. Goodmanova záhada a jej (neúspešné?) riešenie: Odpoveď R. Macovi. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 4, s. 343-350. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Bielik, L. Theory-Laden Observations and Empirical Equivalence of Theories. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 7, s. 562-570. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Bielik, L. Možnosti a limity demarkácie vedy. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 7, s. 530-544. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Bielik, L. „Nová záhada indukcie“ a testovanie vlastností. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 8, s. 746-754. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Bielik, L. - Gahér, F. - Zouhar, M. O definíciách a definovaní. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 8, s. 719-737. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF