Naši autori

Michalovič, Peter

Príspevky v časopise Filozofia

2014

Michalovič, P. Slovo za obrazom, alebo slovo a obraz?. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 1, s. 33-41. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Michalovič, P. Udalosti, rečové žánre a príbehy. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 7, s. 634-643. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Michalovič, P. Marcelli, M.: Miesto vo filozofii. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 7, s. 713-717. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Michalovič, P. Nepokojné srdcia modernistov. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 5, s. 420-428. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF