Naši autori

Marcelli, Miroslav

Príspevky v časopise Filozofia

2016

Marcelli, M. Foucault ako historik. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 1, s. 1-13. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2014

Marcelli, M. Na úvod: Semiotika v lone filozofie. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 1, s. 1.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Marcelli, M. Komunikácia a rytmus. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 1, s. 2-10. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Chabada, M. - Maco, R. - Marcelli, M. - Mičaninová, M. Preklad odborného textu ako vedecká práca. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 10, s. 848-851. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Marcelli, M. Text, sieť a iné nečistoty. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 7, s. 623-633. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Marcelli, M. Komunikácia: myslenie vo veľkom. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 5, s. 410-419. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Marcelli, M. Nový filozofický časopis. Filozofia, 2005, roč. 60, č. 6, s. 471. (Z vedeckého života)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Marcelli, M. Znovu o Foucaultovi (I. Buraj). Filozofia, 2001, roč. 56, č. 2, s. 143-145. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF