Naši autori

Fraňo, Peter

Príspevky v časopise Filozofia

2020

Fraňo, P. Appius Claudius Caecus a počiatky rímskej filozofie. Filozofia, 2020, roč. 75, č. 3, s. 183-194. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Fraňo, P. VLADISLAV SUVÁK: Ars vivendi alebo Umenie žiť medzi Sókratom a Foucaultom. Filozofia, 2020, roč. 75, č. 8, s. 726 – 730. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2019

Fraňo, P. Matúš Porubjak: Praktická protofilozofia Tyrtaia a Theognida. Filozofia, 2019, roč. 74, č. 3, s. 255-257. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2016

Fraňo, P. Termín prudentia v spisoch Marca Tullia Cicerona. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 5, s. 401-409. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2014

Fraňo, P. Ciceronova interpretácia homérskej tematiky: Príbeh o Filoktétovi. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 3, s. 246-255. (Reflexia Homéra v antickej filozofii)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Fraňo, P. Jemelka, P.: Úvod do bioetiky. Kapitoly z aplikovanej etiky III. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 6, s. 545-547. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

2011

Fraňo, P. Antisthenés. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 6, s. 611-612. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF