Naši autori

Suvák, Vladislav

Príspevky v časopise Filozofia

2020

Suvák, V. Foucault o parrhésii: Sokrates verzus Diogenes. Filozofia, 2020, roč. 75, č. 3, s. 224-236. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2019

Kalaš, A. - Cepko, J. - Suvák, V. Vybrané zlomky Aischina zo Sféttu (Preklad zo starogréčtiny: A. Kalaš; Komentár: J. Cepko, V. Suvák). Filozofia, 2019, roč. 74, č. 1, s. 64-73. (Pramene)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2017

Suvák, V. Umenie života medzi Sókratom a Epiktétom. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 2, s. 81-91. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Suvák, V. Odvaha k pravde: Foucault a kynici. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 6, s. 429-439. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Suvák, V. Filozofia ako žitá skúsenosť. Rozhovor s Ágnes Heller. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 6, s. 497-499. (Rozhovory)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2016

Suvák, V. Sókratovská therapeia: Antisthenés o rozumnosti. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 2, s. 85-95. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Suvák, V. Sókratovská therapeia: Platónov Charmidés 153a-158d. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 5, s. 357-368. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Suvák, V. - Neubauer, Z. Jedna otázka – jedna odpoveď. Rozhovor so Zdeňkom Neubauerom. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 10, s. 892-897. (Rozhovory)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2014

Suvák, V. Žáner epideiktických rečí a Gorgiov Palamédés. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 3, s. 256-266. (Pramene)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Suvák, V. Sókratovská therapeia: Úloha Sókrata. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 10, s. 824-834. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Dunaj, Ľ. - Suvák, V. Individualizácia, sociálne patológie a starosť o seba. Rozhovor s Axelom Honnethom. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 10, s. 883-887. (Rozhovory)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Suvák, V. Antisthenés medzi Sókratom a Diogenom. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 6, s. 545-557. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Suvák, V. Antisthenés: Praktický charakter sókratovskej etiky. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 3, s. 239-248. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Suvák, V. Antisthenés: Skúmanie jazyka a logické paradoxy. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 6, s. 520-526. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Suvák, V. Antisthenés: Výklad Homéra. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 1, s. 50-62. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

2001

Suvák, V. Amicus Plato magis amica veritas (B. Dembiňski). Filozofia, 2001, roč. 56, č. 10, s. 733-738. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000