Naši autori

Cepko, Jaroslav

Príspevky v časopise Filozofia

2020

Cepko, J. Atopia – miesto kynika vo svete. Filozofia, 2020, roč. 75, č. 3, s. 170-182. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2019

Cepko, J. Od konfliktu k zdatnosti. Aischinés a sokratovská výchova. Filozofia, 2019, roč. 74, č. 1, s. 28-39. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Kalaš, A. - Cepko, J. - Suvák, V. Vybrané zlomky Aischina zo Sféttu (Preklad zo starogréčtiny: A. Kalaš; Komentár: J. Cepko, V. Suvák). Filozofia, 2019, roč. 74, č. 1, s. 64-73. (Pramene)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2017

Cepko, J. Kratétova kynická utópia. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 2, s. 92-102. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2016

Cepko, J. „Všetko patrí múdrym“: Blasfémia, alebo utópia?. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 2, s. 131-140. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2015

2014

Cepko, J. Platónov Faidón: Pomsta básnikom za Sókrata?. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 3, s. 236-245. (Reflexia Homéra v antickej filozofii)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Cepko, J. Antisthenés a paideia. K sókratovskému modelu výchovy. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 6, s. 535-544. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Cepko, J. K rozlíšeniu medzi ontológiou a metyfyzikou u E. Lévinasa. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 7, s. 652-663. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF