Naši autori

Münz, Teodor

Príspevky v časopise Filozofia

2017

2016

Münz, T. Odišiel Karol Nandrásky (2. 12. 1927 − 11. 7. 2016). Filozofia, 2016, roč. 71, č. 7, s. 625-627.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Münz, T. Nandrásky, K.: Ježiš a súčasnosť. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 5, s. 502-505. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

2009

Münz, T. Kováč, D.: Psychológiou k metanoi. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 5, s. 505-511. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Münz, T. Duchovná periféria pod lupou. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 2, s. 186-191. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Münz, T. Hegelova filozofia náboženstva vo Fenomenológii ducha. Filozofia, 2007, roč. 62, č. 10, s. 921-926. (Výročia)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Münz, T. Etika sociálnych dôsledkov Vasila Gluchmana. Filozofia, 2002, roč. 57, č. 4, s. 275-284. (Diskusia)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Münz, T. Filozofia života Svätopluka Štúra. Filozofia, 2001, roč. 56, č. 9, s. 618-619. (State)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF