Naši autori

Lipták, Michal

Príspevky v časopise Filozofia

2020

Lipták, M. Hegelova koncepcia byrokracie ako všeobecného stavu. Filozofia, 2020, roč. 75, č. 6, s. 446 - 459. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2017

Lipták, M. K fenomenológii umeleckej kritiky. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 10, s. 813-824. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Lipták, M. Transcendentálna funkcia umenia v husserlovskej fenomenológii. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 9, s. 779-789. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Lipták, M. K fenomenológii umenia a k jej aplikácii na konceptuálne umenie. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 5, s. 497-501. (Mladí filozofi)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Lipták, M. Raný Merleau-Ponty v diskusii s naturalizmom a psychológiou. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 9, s. 935-943. (Výročia)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF