Naši autori

Šabíková, Kristína

Príspevky v časopise Filozofia

2011

Šabíková, K. Vymedzenie kozmopolitizmu v súčasnej sociálnej a politickej filozofii. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 5, s. 475-480. (Mladí filozofi)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Šabíková, K. Rawls, J.: Právo národů. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 5, s. 513-516. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Šabíková, K. K problematike uznania. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 4, s. 356-361. (Mladá filozofia)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF