Naši autori

Dvoranová, Eva

Príspevky v časopise Filozofia

2011

Dvoranová, E. Henrich, D.: Základní struktura filosofie moderní doby. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 4, s. 391-394. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Dvoranová, E. Čo je výchova? Niekoľko poznámok k filozofii výchovy. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 4, s. 371-377. (Mladá filozofia)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Dvoranová, E. K pojmu vzdelanca vo filozofii Johanna Gottlieba Fichteho. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 4, s. 369-374. (Mladá filozofia)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF