Naši autori

Hrkút, Ján

Príspevky v časopise Filozofia

2018

2017

Hrkút, J. Na úvod. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 3, s. 161.
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Hrkút, J. Estetická normativita a realizmus. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 5, s. 353-361. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Hrkút, J. Mýtus negatívnej metódy a kritika nefalzifikovateľnej teórie. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 4, s. 378-385. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Hrkút, J. Transcendentálny tomizmus B. F. Lonergana. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 6, s. 600-608. (Filozofia pre školy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF