Naši autori

Schmidt, Martin

Príspevky v časopise Filozofia

2018

Schmidt, M. O menej radikálnom prístupe k významu, esenciám a modalitám. Filozofia, 2018, roč. 73, č. 8, s. 606-619. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2016

Schmidt, M. Neurčitosť referencie a pretrvávanie v čase. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 8, s. 656-668. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2015

Schmidt, M. Continuants and Temporal Parts. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 8, s. 601-609. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Schmidt, M. Je analýza jazyka metafyzikou?. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 4, s. 374-377. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Schmidt, M. Predmety, kauzalita a vedecký realizmus. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 7, s. 643-651. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF