Naši autori

Dubnička, Ján

Príspevky v časopise Filozofia

2012

Dubnička, J. Teória kvantovej gravitácie a jej ontologická báza. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 7, s. 557-569. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Dubnička, J. Teória kvantovej gravitácie a teória relativity. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 4, s. 325-335. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Dubnička, J. Teória kvantovej gravitácie a kvantová teória poľa. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 8, s. 755-768. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

2008

Dubnička, J. Teória strún a fyzikálny obraz sveta. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 8, s. 695-703. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Dubnička, J. Antropický princíp. Filozofia, 2007, roč. 62, č. 9, s. 813-824. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Dubnička, J. K holistickému výkladu reality (I. Zacharovič Cechmistro). Filozofia, 2006, roč. 61, č. 9, s. 764-767. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Dubnička, J. Filozofia prírodných vied v diele M. Ziga. Filozofia, 2005, roč. 60, č. 10, s. 796-803. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF