Naši autori

Čáp, Juraj

Príspevky v časopise Filozofia

2015

2011

Čáp, J. Vedomie smrteľnosti: Iné v nás?. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 4, s. 315-324. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF