Naši autori

Korený, Peter

Príspevky v časopise Filozofia

2011

Korený, P. O tolerancii a intolerancii. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 4, s. 301-314. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Korený, P. Fenomén svedomia a personálna identita človeka. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 3, s. 275-285. (Habilitačné prednášky)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Korený, P. Bezpečnosť a sloboda. Filozofia, 2000, roč. 55, č. 9, s. 673-691. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF