Naši autori

Jusko, Štefan

Príspevky v časopise Filozofia

2017

Jusko, Š. Otázka hodnôt u Heideggera a Nietzscheho. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 5, s. 371-380. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2015

Jusko, Š. Patočka: Čas, mýtus a kritická filozofia dejín. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 6, s. 465-471. (Úvahy - eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Jusko, Š. Mičaninová, M.: Koruna kráľovstva rabi Šlomo Ben Gabirola s komentárom. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 3, s. 292-295. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Jusko, Š. K úlohe estetického myslenia. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 2, s. 193-199. (Úvahy - eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Jusko, Š. Münz, T.: Hľadanie skutočnosti. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 2, s. 207-209. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Jusko, Š. Tholt, P., J. Patočka a vznik matematickej prírodovedy. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 5, s. 460-463. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF