Naši autori

Labuda, Pavol

Príspevky v časopise Filozofia

2018

Labuda, P. O povahe filozofie z historicko-pragmatistickej perspektívy. Filozofia, 2018, roč. 73, č. 5, s. 366-377. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2017

2013

Labuda, P. Čáp, J., Palenčár, M.: Smrť a vedomie smrteľnosti. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 8, s. 716-718. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Labuda, P. Pôvod pojmu slobodnej vôle v antickom myslení. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 9, s. 928-934. (Úvahy - eseje)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Labuda, P. Heidegger a inkorporácia gréckej metafyziky do kresťanskej teológie. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 8, s. 804-809. (Úvahy - eseje)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Labuda, P. Plotinova koncepcia Jedna a jej jazyk. Filozofia, 2007, roč. 62, č. 2, s. 91-109. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Labuda, P. Na ceste od antropologizmu k filozofickej antropológii) (J. Šlosiar). Filozofia, 2003, roč. 58, č. 6, s. 435-436. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002