Naši autori

Remišová, Anna

Príspevky v časopise Filozofia

2011

Remišová, A. Konštruktívnej kritike – áno, znevažovaniu autorov – nie. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 3, s. 273-275. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Remišová, A. Raný Wittgenstein o etike. Filozofia, 2003, roč. 58, č. 3, s. 169-180. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Remišová, A. Podnikateľská etika v strednej a východnej Európe. Filozofia, 2000, roč. 55, č. 1, s. 55-56. (Z vedeckého života)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Remišová, A. Profesijné etické kódexy. Filozofia, 2000, roč. 55, č. 3, s. 218-228. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF