Naši autori

Kuna, Marián

Príspevky v časopise Filozofia

2020

Kuna, M. Kritika Brownovej koncepcia nenávistného prejavu. Filozofia, 2020, roč. 75, č. 2, s. 77-90. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2018

Kuna, M. Význam princípu subsidiarity pre MacIntyrovu víziu politiky. Filozofia, 2018, roč. 73, č. 5, s. 389-399. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Kuna, M. Heinze, E.: Hate Speech and Democratic Citizenship. Filozofia, 2018, roč. 73, č. 5, s. 418-420. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Kuna, M. Význam cností v kontexte sociálnych praxí a inštitúcií. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 3, s. 268-272. (Habilitačné prednášky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Kuna, M. Scruton, R.: Culture Counts: Faith and Feeling in a World Besieged. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 3, s. 281-283. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

2001