Naši autori

Blanka Šulavíková

Príspevky v časopise Filozofia

2012

Šulavíková, B. Predpoklady a východiská pôsobenia intuitívneho realizmu na Slovensku. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 10, s. 841-847. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Šulavíková, B. Losského systém "organického konkrétneho ideál-realizmu". Filozofia, 2011, roč. 66, č. 10, s. 1024-1030. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Šulavíková, B. Intuitívnorealistická filozofia psychlógie. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 10, s. 960-970. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Šulavíková, B. Integrita a dobrý život. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 4, s. 336-343. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Šulavíková, B. Reálny svet a jeho poznávanie v slovenskej filozofii 40. rokov. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 10, s. 883-891. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Šulavíková, B. V jaskyni ilúzií dnešného sveta (J. Pauer). Filozofia, 2007, roč. 62, č. 4, s. 352-354. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Šulavíková, B. K sporu o vedecké princípy v slovenskej filozofii 40. rokov. Filozofia, 2007, roč. 62, č. 6, s. 497-506. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Šulavíková, B. Potencialita a dobrý život. Filozofia, 2007, roč. 62, č. 7, s. 601-610. (Úvahy - eseje)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Šulavíková, B. Ideály, myšlienky a osudy slovenskej avantgardy (Vladimír Bakoš). Filozofia, 2007, roč. 62, č. 10, s. 933-935. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Šulavíková, B. Ideál „dobrého života“ z osobnej perspektívy. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 4, s. 295-308. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Šulavíková, B. Ideál flexibility a paradoxy kultu mladosti. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 6, s. 441-452. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Šulavíková, B. Podnetné úvahy o multikulturalizme (E. Mistrík). Filozofia, 2006, roč. 61, č. 7, s. 594-596. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Šulavíková, B. Vedomie a podvedomie (Filozofia psychológie Stanislava Felbera). Filozofia, 2006, roč. 61, č. 10, s. 859-869. (Úvahy - eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Šulavíková, B. "Etické", "estetické" a dobrý život. Filozofia, 2005, roč. 60, č. 4, s. 230-240. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Šulavíková, B. Kultúrna gramotnosť v sociálnopsychologickej perspektíve (O. Zápotočná). Filozofia, 2005, roč. 60, č. 4, s. 290-292. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Šulavíková, B. Konzervatívne otázniky pre pedagogiku. Filozofia, 2005, roč. 60, č. 6, s. 465-468. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Šulavíková, B. Prirodzenosť človeka a autenticita. Filozofia, 2005, roč. 60, č. 9, s. 682-697. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

Šulavíková, B. Sebaobraz v krajine krivých zrkadiel. Filozofia, 2004, roč. 59, č. 7, s. 482-490. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Šulavíková, B. Viac ako príbeh (K diskurzu o identite). Filozofia, 2003, roč. 58, č. 6, s. 426-433. (Eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Šulavíková, B. Filozofia humanity v politickom živote. Filozofia, 2003, roč. 58, č. 10, s. 745-750. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Šulavíková, B. Tichá revolúcia osobnej moci. Filozofia, 2002, roč. 57, č. 9, s. 621-630. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF