Naši autori

Azeri, Siyaves

Príspevky v časopise Filozofia

2011

Azeri, S. Locke on Personal Identity: The Form of the Self. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 3, s. 222-239. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Azeri, S. Transcendental Subject vs. Empirical Self: On Kant’s Account of Subjectivity. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 3, s. 269-283. (Pohľad za hranice)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Azeri, S. Kant’s Rejection of the Right of Revolution. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 6, s. 592-603. (Pohľad za hranice)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF