Naši autori

Zouhar, Marián

Príspevky v časopise Filozofia

2020

Zouhar, M. Pojem argumentácie a jeho definícia. Filozofia, 2020, roč. 75, č. 8, s. 615 – 627. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2019

Zouhar, M. Subjektívny vkus a argumentácia. Filozofia, 2019, roč. 74, č. 9, s. 754-767. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2018

Zouhar, M. Indexická povaha epistemických modalít. Filozofia, 2018, roč. 73, č. 8, s. 589-605. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2017

Zouhar, M. The Fiction of Fictionalism. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 8, s. 603-615. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2016

Zouhar, M. Konceptuálna analýza v analytickej filozofii. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 5, s. 410-424. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2015

Zouhar, M. Logická forma definícií. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 3, s. 161-174. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Metóda definovania. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 4, s. 258-271. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Rigidná designácia a stabilnosť vzťahu pomenovania. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 10, s. 817-830. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2014

Bielik, L. - Kosterec, M. - Zouhar, M. Model metódy (1): Metóda a problém. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 2, s. 105-118. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Bielik, L. - Kosterec, M. - Zouhar, M. Model metódy (2): Inštrukcia a imperatív. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 3, s. 197-211. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Bielik, L. - Kosterec, M. - Zouhar, M. Model metódy (3): Inštrukcia a metóda. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 8, s. 637-652. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Bielik, L. - Kosterec, M. - Zouhar, M. Model metódy (4): Aplikácia a klasifikácia. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 9, s. 737-751. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Zouhar, M. Pravdivostný relativizmus a bezchybné nezhody. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 7, s. 549-561. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Cappelen, H.: Philosophy without Intuition. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 7, s. 625-628. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Relativism about Truth and Perspective-Neutral Propositions. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 10, s. 849-858. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Zouhar, M. Predikáty vkusu a ich sémantika. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 7, s. 518-529. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Indexikalizmus, sémantický minimalizmus a pravdivostný obsah. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 9, s. 705-717. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Zouhar, M. Marvan, T.: Otázka významu. Cesty analytické filosofie jazyka. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 2, s. 186-190. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Saul Kripke v slovenskom kráľovstve krivých zrkadiel. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 5, s. 431-446. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Neartikulované zložky sémantického obsahu a syntaktická elipsa. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 8, s. 725-745. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Bielik, L. - Gahér, F. - Zouhar, M. O definíciách a definovaní. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 8, s. 719-737. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Zouhar, M. Od používateľov jazyka k sémantike. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 4, s. 297-311. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Peregrin, J.: Filozofie pro normální lidi. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 4, s. 396-399. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Zouhar, M. Nová kniha o analytickej filozofii (J. Peregrin). Filozofia, 2006, roč. 61, č. 3, s. 261-264. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. K niektorým sémantickým a kognitívnym aspektom vlastných mien. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 4, s. 265-280. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Zouhar, M. Paradoxy v logike a filozofii (B. Švandová). Filozofia, 2003, roč. 58, č. 3, s. 217-219. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Prečo vznikla analytická filozofia?. Filozofia, 2003, roč. 58, č. 4, s. 259-271. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Frege a Wittgenstein o logicky dokonalom jazyku. Filozofia, 2003, roč. 58, č. 6, s. 363-382. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Zouhar, M. Posledná kniha W. V. O. Quina (W. V. O. Quine). Filozofia, 2002, roč. 57, č. 9, s. 677-681. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF