Naši autori

Gáliková, Silvia

Príspevky v časopise Filozofia

2016

Gáliková, S. Marvan, T., Polák, M.: Vědomí a jeho teorie. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 8, s. 716-719. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2015

Gáliková, S. Filozofia lásky. Rozhovor s Ronaldom de Sousom. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 10, s. 873-878. (Rozhovory)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Gáliková, S. Peripetie a perspektívy skúmania povahy ľudskej mysle v súčasnej filozofii. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 2, s. 167-173. (Inauguračné prednášky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Gáliková, S. Petrů, M.: Fyziologie mysli: Úvod do kognitivní vědy. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 8, s. 724-727. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Gáliková, S. V čom spočíva "ružovosť" ružovej? (K problému východiska) (A. Démuth). Filozofia, 2005, roč. 60, č. 9, s. 698-705. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

Gáliková, S. Mozog a jeho Ja ( F. Koukolík). Filozofia, 2004, roč. 59, č. 7, s. 532-535. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Gáliková, S. - Gálik, D. O existenčnom rozmere a ontologickom statuse prírodných entít. Filozofia, 2001, roč. 56, č. 1, s. 46-52. (Ohlasy - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gáliková, S. Krajina krivých zrkadiel. Filozofia, 2001, roč. 56, č. 5, s. 355-356. (Ohlasy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Gáliková, S. O filozofii, Žofii, Človeče, nehnevaj sa, ÚV KSČ a o inom. Filozofia, 2000, roč. 55, č. 8, s. 654-658. (Polemika)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF