Naši autori

Palovičová, Zuzana

Príspevky v časopise Filozofia

2015

Palovičová, Z. Solík, M. (ed.): Rozpory a alternatívy globálneho kapitalizmu. Polemiky. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 9, s. 778-780. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2014

Palovičová, Z. Vladyková, Ľ.: Etika o vzťahu človeka a Zeme. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 6, s. 543-545. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Palovičová, Z. Senova teória spravodlivosti. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 4, s. 265-275. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Palovičová, Z. Sociálne vylúčenie z pohľadu normatívnej teórie. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 7, s. 595-605. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Palovičová, Z. K Senovej interpretácii ľudského blaha. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 7, s. 570-581. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Palovičová, Z. Sociálna práca a etika. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 2, s. 122-132. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Palovičová, Z. K pojmu sociálneho poznania. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 9, s. 833-844. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Palovičová, Z. K povahe silného hodnotenia. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 6, s. 564-573. (Zo súčasnej morálnej filozofie)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Palovičová, Z. David Miller a jeho gramatika sociálnej spravodlivosti. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 9, s. 763-775. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Palovičová, Z. Autonómia vôle ako základ morálneho konania. Filozofia, 2007, roč. 62, č. 2, s. 164-175. (Filozofia pre školy)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Palovičová, Z. Normatívnosť pojmu uznania. Filozofia, 2007, roč. 62, č. 8, s. 658-667. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Palovičová, Z. Sebainterpretatívnosť a etika. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 9, s. 699-713. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Palovičová, Z. Sokratovská otázka Ako mám žiť a súčasná morálna voľba. Filozofia, 2005, roč. 60, č. 6, s. 383-398. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Palovičová, Z. Inšpiratívnosť a limity neoaristotelovskej etiky. Filozofia, 2005, roč. 60, č. 9, s. 637-655. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

Palovičová, Z. Identita a dobro. Morálna teória Ch. Taylora. Filozofia, 2004, roč. 59, č. 6, s. 401-415. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Palovičová, Z. Etika a princíp autenticity. Filozofia, 2004, roč. 59, č. 9, s. 627-640. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Palovičová, Z. Etika cnosti a problém morálneho charakteru. Filozofia, 2003, roč. 58, č. 2, s. 75-86. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Palovičová, Z. - Smreková, D. Prax, narácia a tradícia. Teória cnosti A. MacIntyra. Filozofia, 2003, roč. 58, č. 5, s. 324-337. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Palovičová, Z. Etika cnosti a etika pravidiel. Komplementarita, či alternatívy?. Filozofia, 2003, roč. 58, č. 6, s. 396-408. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Palovičová, Z. Cnosti a dobro človeka. Filozofia, 2002, roč. 57, č. 7, s. 465-474. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Palovičová, Z. Prínos G. E. Moora k etickej diskusii o pojme dobra. Filozofia, 2001, roč. 56, č. 2, s. 82-89. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Palovičová, Z. Súčasná morálna filozofia a problém cnosti. Filozofia, 2001, roč. 56, č. 10, s. 669-678. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Palovičová, Z. Základy environmentálnej filozofie (D. Špirko). Filozofia, 2000, roč. 55, č. 7, s. 594-596. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Palovičová, Z. K niektorým významom pojmu dobrý v morálnej filozofii. Filozofia, 2000, roč. 55, č. 9, s. 692-701. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF