Naši autori

Čana, Tomáš

Príspevky v časopise Filozofia

2019

Čana, T. O metajazykovom odmietnutí zlomyseľného klamára. Filozofia, 2019, roč. 74, č. 4, s. 291-307. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2018

Čana, T. Dummett o kruhovosti pri argumentovaní. Filozofia, 2018, roč. 73, č. 6, s. 469-480. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2015

2013

Čana, T. Wittgenstein on Epistemological Status of Logic. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 4, s. 309-318. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Čana, T. Neskorý Wittgenstein o logických pravidlách. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 2, s. 109-121. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Čana, T. - Gálik, D. - Rybár, J. - Hanzel, I. O metodologickom poznaní. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 1, s. 70-82. (Okrúhly stôl)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Čana, T. O "bezprostrednosti" referencie v Skúmaniach. Filozofia, 2001, roč. 56, č. 4, s. 241-253. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Čana, T. Gödelove filozofické eseje (K. Gödel). Filozofia, 2000, roč. 55, č. 7, s. 596-600. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF