Naši autori

Flachbartová, Lívia

Príspevky v časopise Filozofia

2019

Flachbartová, L. Sokrates, Aischinés a sokratovský dialóg. Filozofia, 2019, roč. 74, č. 1, s. 52-63. (Recenzné štúdie)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2017

Flachbartová, L. Od sókratovcov k sókratovským školám. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 6, s. 487-496. (Recenzná štúdia)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2014

Flachbartová, L. Kynické parrhesiastické praktiky. Diogenova performatívna múdrosť. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 10, s. 835-846. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Flachbartová, L. Ahbel-Rappe, S.: Socrates: A Guide for the Perplexed. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 1, s. 103-105. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Flachbartová, L. Vzťah medzi kynizmom a cynizmom. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 6, s. 522-534. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Flachbartová, L. Shea, L.: The Cynic Enlightenment. Diogenes in Salon. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 6, s. 616-619. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF