Naši autori

Akvinský, Tomáš

Príspevky v časopise Filozofia

2018

Akvinský, T. Teologická suma I, q. 82 „O vôli“. Filozofia, 2018, roč. 73, č. 3, s. 243-253. (Pramene)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Akvinský, T. Suma teologická, 1. časť, 1. otázka, 1. – 10. článok. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 1, s. 83-99. (Pramene)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Akvinský, T. O kráľovstve. Prvá kniha (1. – 7. kapitola). Filozofia, 2007, roč. 62, č. 1, s. 57-68. (Pramene)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF