Naši autori

Nemec, Rastislav

Príspevky v časopise Filozofia

2017

2015

2013

Nemec, R. K niektorým problémom mentálneho jazyka u Ockhama a Fodora. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 6, s. 470-480. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Nemec, R. K problematike signifikácie u Williama Ockhama. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 1, s. 24-34. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Nemec, R. Medzinárodná konferencia Vzdelanie prostredníctvom vedy. Kantov spis „Spor fakúlt“. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 10, s. 1023-1025. (Z vedeckého života)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009