Naši autori

Volek, Peter

Príspevky v časopise Filozofia

2018

2017

Volek, P. Tomistický smer kresťanskej filozofie v dialógu svetonázorov. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 3, s. 215-227. (Rozhľady)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2016

2012

2011

Volek, P. Predmety ako substancie. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 4, s. 367-373. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Volek, P. Ľudské embryá ako indivíduá a osoby. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 6, s. 538-551. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Volek, P. Postoj k ľudským embryám. Filozofia, 2007, roč. 62, č. 8, s. 734-739. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Volek, P. Problém ontologického statusu ľudských embryí. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 2, s. 119-135. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

Volek, P. Neštandardnosť nie je rozpačitosť. Filozofia, 2004, roč. 59, č. 1, s. 54-57. (Ohlasy - reakcie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Volek, P. Predpoklady chápania človeka u Rajmunda Lullu. Filozofia, 2003, roč. 58, č. 4, s. 233-247. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Volek, P. Logika pre študentov humanitných odborov (P. Sousedík). Filozofia, 2001, roč. 56, č. 4, s. 288-289. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF