Naši autori

Chabada, Michal

Príspevky v časopise Filozofia

2020

Chabada, M. Prirodzené a morálne dobro alebo zlo: prístup Philippy Footovej. Filozofia, 2020, roč. 75, č. 9, s. 747 – 759. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2018

2017

Chabada, M. - Szapuová, M. Ľudská prirodzenosť, rozum a emócie: Pohľad T. Akvinského a D. Huma. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 9, s. 698-710. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Chabada, M. Za Milanom Zigom (4. 9. 1934 – 11. 11. 2017). Filozofia, 2017, roč. 72, č. 10, s. 850-851.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2016

2013

2012

Chabada, M. - Maco, R. - Marcelli, M. - Mičaninová, M. Preklad odborného textu ako vedecká práca. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 10, s. 848-851. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

2010

2009

2008

Chabada, M. Zakotvenie etiky v prirodzenom zákone podľa Jána Dunsa Scota. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 3, s. 240-251. (Výročia)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Chabada, M. Komplementarita metafyziky a teológie podľa Jána Dunsa Scota. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 5, s. 433-443. (Výročia)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Chabada, M. Správa z medzinárodnej konferencie (700 rokov od smrti Jána Dunsa Scota). Filozofia, 2008, roč. 63, č. 5, s. 464-466. (Z vedeckého života)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Chabada, M. Jednoznačnosť pojmu súcna a možnosť poznania Boha. Filozofia, 2007, roč. 62, č. 1, s. 26-43. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Chabada, M. Problémy interpretácie Scotovej epistemológie (G. Sondag). Filozofia, 2006, roč. 61, č. 4, s. 341-344. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

2004

2003

2001

Chabada, M. Výzva existencializmu (J. Novozámská). Filozofia, 2001, roč. 56, č. 4, s. 286-288. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Chabada, M. Filozofický úvod do teológie (D. Allen). Filozofia, 2001, roč. 56, č. 8, s. 585-588. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Chabada, M. Slovník základných pojmov metafyziky (Josef de Vries). Filozofia, 2000, roč. 55, č. 3, s. 280-282. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF