Detail príspevku/publikácie

Vedomie smrteľnosti: Iné v nás?

Filozofia, 2011, roč. 66, č. 4, s. 315-324.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,555
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 13.07.2020 - 19:19
Počet stiahnutí PDF: 485

Abstrakt

Autor analyzuje fenomén vedomia smrteľnosti ako spôsob asimilácie radikálne iného (smrti) v ľudskom živote. Prostredníctvom prvkov ontologického aspektu (nefunk- čnosť, ireverzibilita, nutnosť, všeobecnosť, potencionalita a posmrtnosť) interpretuje smrť a smrteľnosti so zreteľom na inakosť. Na základe analýzy sa pokúša odlíšiť dve formy inakosti smrti – relatívnu a absolútnu inakosť. Na záver uvádza niekoľko poznámok k problematike úzkosti zo smrti a možnostiach zmysluplne vypovedať
o smrti.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).