Detail príspevku/publikácie

The Use and Abuse of Ideology in the Study of Athenian Democracy and Tragedy

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 6, s. 503-513.
Jazyk: English
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,184
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 20.10.2020 - 10:14
Počet stiahnutí PDF: 605

Abstrakt

V článku sa zaoberám nasledujúcimi otázkami: 1. Kto a ako využíva a definuje pojem ideológie v oblasti klasických štúdií? 2. Predchádza využívaniu ideológie diskusia o tomto pojme? 3. Je tento pojem pri skúmaní klasickej literatúry užitočný, alebo sa v rozhovoroch o aténskej demokracii, spoločnosti a dráme zaobídeme aj bez neho? Dospel som k názoru, že nie všetci odborníci venujú zvláštnu pozornosť diskusii o ideológii. V 80-tych a 90-tych rokoch sa môžeme stretnúť s pomerne odlišnými postojmi k využívaniu ideológie: od negatívneho využívania tohto termínu (Loraux, Goldhill) až po jeho rôznorodé využívanie (Croally). Slovo ideológia zvyčajne slúžilo odborníkom na klasickú literatúru na označenie akejsi mapy mentality, príp. sociálneho myslenia. Z tohto hľadiska sa v oblasti klasických štúdií veľmi často dokážeme zaobísť bez ideológie.

Kľúčové slová

Athenian democracy, Classics, Ideology

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).