Detail príspevku/publikácie

Understanding Rationality in Hobbes and Hume

Filozofia, 2014, roč. 69, č. 8, s. 687-696.
Jazyk: English
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,255
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 15.01.2020 - 18:56
Počet stiahnutí PDF: 363

Abstrakt

Podľa mnohých komentátorov Hobbes bol stúpencom inštumentálneho chápania racionality, ktorá vraj predznačila jej chápanie u Davida Huma. Humovská koncepcia inštrumentálnej racionality spája v sebe dve tvrdenia: a) žiadne preferencie či túžby nemožno oprávnene označiť za iracionálne vo svojej podstate a b) úloha rozumu či racionality sa obmedzuje iba na to, že aktérovi poskytuje pravdivé presvedčenia týkajúce sa sveta a ukazuje mu najefektívnejšie prostriedky, zodpovedajúce aktérovým momentálnym cieľom, nech už sú akékoľvek. V článku tvrdím, že na rozdiel od väčšinovej mienky pozorné čítanie Hobbsa ukazuje, že nezastával ani jedno z týchto dvoch tvrdení.

Kľúčové slová

Hobbes, Hume, Instrumental rationality, Practical rationality, The Humean view of rationality

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).