Detail príspevku/publikácie

The Uncertainty of Medicine: Galen on the Notion of τέχνη Στοχαστική

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 9, s. 779-790.
Jazyk: English
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,002
Počet prístupov dnes: 2
Naposledy zobrazené: 06.08.2020 - 01:44
Počet stiahnutí PDF: 434

Abstrakt

V stati sa pokúšame ukázať Galenov pohľad na epistemologický status medicíny, pričom naším východiskovým bodom je pojem τέχνη στοχαστική. Hoci pojem τέχνη στοχαστική pripisovaný medicíne nie je v Galenovom Korpuse vymedzený explicitne negtívne, predsa len v porovnaní s pevnou výstavbou, akú mu poskytuje metóda založená viac na geometrii, zaujíma podradnejšie miesto. τέχνη στοχαστική je preto takmer akési nevyhnutné zlo, ktoré Galenos zavádza na zdôvodnenie práve tej omylnosti medicíny, ktorú sa zároveň sám snaží všetkými možnými prostriedkami minimalizovať.

Kľúčové slová

Epistemology, Fallibility, Galen

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).