Detail príspevku/publikácie

Umenie života medzi Sókratom a Epiktétom

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 2, s. 81-91.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,358
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 06.12.2019 - 07:31
Počet stiahnutí PDF: 440

Abstrakt

Chápanie filosofie ako umenia, či spôsobu života vychádza zo sókratovskej tradície myslenia. Stoici rozvinuli počas helenizmu pôvodnú sókratovskú požiadavku starosti o seba do systematického postoja, ktorý nazvali „umenie žiť“. Článok sa zaoberá rozdielmi medzi sókratovským a stoickým chápaním filosofie na pozadí prednášok neskorého Foucaulta o antických problematizáciách života. Hlavným zámerom je interpretácia Epiktétovho umenia života ako filosofického postoja človeka k životu, ktorý sa primárne nezameriava na poznanie (mathésis), ale na neustálu prácu, ktorú uskutočňuje „ja“ na sebe samom (askésis).

Kľúčové slová

Art of living, Askēsis, Epictetus, Socrates, Stoics

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).