Detail príspevku/publikácie

Udalosti, rečové žánre a príbehy

Filozofia, 2011, roč. 66, č. 7, s. 634-643.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,310
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 25.01.2021 - 16:53
Počet stiahnutí PDF: 493

Abstrakt

Cieľom tejto štúdie je systematická interpretácia názorov Michaila Michailoviča Bachtina na žáner. Hoci Aristoteles bol prvý filozof a vôbec jeden z prvých mysliteľov, ktorí sa zaoberali problémom umeleckých a rétorických žánrov, filozofia sa veľmi dlhé obdobie tejto problematike nevenovala. Jedným z prvých filozofov, ktorý sa začal zaoberať problémom žánrov v širšom horizonte na pôde filozofie jazyka, bol ruský filozofov a literárny vedec Michail M. Bachtin. Už v dvadsiatych rokoch minulého storočia položil základy filozofickej reflexie tzv. malých rečových žánrov, na ktorých neskôr vybudoval pozoruhodnú teóriu prvotných a druhotných žánrov. Vo svete je síce Bachtin známy ako teoretik románu, avšak jeho teória žánrov je taktiež veľmi aktuálna, pretože rezonuje s tým, čím sa filozofia začala zaoberať oveľa neskôr.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).