Detail príspevku/publikácie

Tri možné modely vzťahu prirodzeného/biologického a politického/sociálneho

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 9, s. 685-697.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,205
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 11.07.2020 - 07:52
Počet stiahnutí PDF: 256

Abstrakt

V príspevku sa autor zaoberá problémom, ktorý zatiaľ nemá riešenie. Pritom možností, ako riešiť vzťah medzi prirodzenosťou, respektíve biológiou ľudí na jednej strane a politikou či ich sociálnym životom na strane druhej, je hneď niekoľko. Článok ich s odvolaním sa na niektorých známych filozofov rozdeľuje na tri základné modely. Stúpenci prvého z nich trvajú na úzkom prepojení prirodzeného a politického, aj keď priorita v tomto vzťahu patrí politike. Stúpenci druhého modelu zase zdôrazňujú ich samostatnosť, pričom v sociálnom živote majú prevahu politické faktory. Tretí model sa vracia k myšlienke spojenia prirodzeného, presnejšie biologického, a politického v tzv. biomoci, čo však nemá protirečiť ich relatívnej, ba možno až absolútnej samostatnosti. V závere si autor kladie (podľa všetkého kľúčovú ) otázku, či sa v rámci spoločnosti dá hovoriť o nejakom „čistom“ biologickom živote, alebo hoci aj len o jeho rastúcej úlohe v súčasnom sociálnom a politickom svete.

Kľúčové slová

Human natural condition, Natural condition, Nature, The biological, The political

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).