Detail príspevku/publikácie

Touching Matter in Art: Towards a ‘Matterist’ Aesthetic with Fra Angelico, Vermeer, Lucebert, De Bruyckere, and Moreau

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 10, s. 825-833.
Jazyk: English
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 770
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 07.08.2020 - 09:55
Počet stiahnutí PDF: 156

Abstrakt

V článku vychádzam z príkladov umeleckých diel značne odlišných umelcov, akými sú Fra Angelico, Vermeer, Lucebert, De Bruyckereová a Moreau. Chcem ukázať, že špecifické spôsoby, akými nám umelecké diela poskytujú estetickú skúsenosť, nemožno správne pochopiť, ak nevezmeme do úvahy svojskú (a často ignorovanú) prítomnosť matérie v umeleckom diele. V článku načrtávam obrysy „matéristickej“ estetiky z hľadiska toho, čo táto estetika zásadne musí zahrnovať. Na rozdiel od „významovej“, resp. „signifikantnej“ formy (Bell a Fry) matéria v umení nevyhnutne súvisí (alebo aspoň ja to tvrdím) s prítomnosťou, konečnosťou a náhodou. Keď sa dotýkame matérie, bránime sa tým komunikácii prostredníctvom nemenných pojmov. Ten dotyk kladie medze produkcii a vnímaniu krásy a logického významu, pričom neoslovuje až tak našu schopnosť chápania, ale skôr podnecuje našu predstavivosť a „telo duše“, t. j. to, čo Lyotard nazýva l’âme-chair. Tento „cit“ pre dotyk s matériou (ktorá nie je pasívna) nepredpokladá ani nezabezpečuje nijakú dialektickú reinštaláciu transcendentálnej subjektivity a bráni apropriácii na základe racionálnych argumentov či rétoriky. Naopak, poukazuje na cestu, ktorá vždy nevyhnutne leží pred nami: na cestu od posadnutosti techniky a vedy konsenzom, informáciami a povrchnou zábavou k pocitu skupinovej solidarity v a prostredníctvom (estetických) pocitov, ktoré svedčia o našej nevyhnutnej konečnosti.

Kľúčové slová

Aesthetics, Art, Beauty, Finitude, Formalism, Kant, Lyotard, Matter, Passibility, Presence, Sense of touch

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).