Detail príspevku/publikácie

The Totemic Function of the Contemporary Polish Post-Noble Milieu

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 9, s. 748-758.
Jazyk: English
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 760
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 09.07.2020 - 00:56
Počet stiahnutí PDF: 253

Abstrakt

Vychádzajúc z Essexskej školy, rozvíjajúcej teóriu diskurzu, a z jej názorov na zlyhanie subjektu i poriadku subjektu článok analyzuje úlohu, akú v totemickom systéme stavovského postavenia súčasného Poľska zohrávajú fantazijné predstavy o aristokratickom dedičstve. Ďalej sa v článku rozoberá úloha totemickej nadnesenosti v ústave, ako aj udržiavanie súdržnosti kolektívnej identity aristokratického prostredia v Poľsku. Psychoanalytický prístup pomáha veľmi dobre ukázať, že „čistá“ demonštratívnosť nestačí na vysvetlenie odolnosti sociálnej ontológie tejto skupiny. Mal by ju dopĺňať výklad emocionálnej zložky ako produktu sociálnych rituálov, ktoré sú rozhodujúcim základom stratégií využívaných pri budovaní kolektívnej identity tejto skupiny.

Kľúčové slová

Affect, Essex School, Polish nobility, Totemic Function

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).