Detail príspevku/publikácie

Topologie transformativní lokalizace: odvození perspektivy skupiny z ambivalence perspektivy první a druhé osoby

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 9, s. 715-725.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,368
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 28.09.2020 - 11:00
Počet stiahnutí PDF: 371

Abstrakt

Cílem studie je vytvoření fenomenologicko-topologického modelu perspektivy skupiny. V tomto rámci studie analyzuje Husserlovu teorii intersubjektivity s důrazem na rozdíl mezi ranou a pozdní koncepcí vcítění. Raná podoba (do r. 1916) odvozuje intersubjektivitu od lokalizace počiv do tělesového těla. Pozdní a známější podoba chápe vcítění spíše jako přímé vnímání výrazů druhého. Raná koncepce ustavuje zvláštní transformativní estesiologicko-kinetickou vrstvu a zvažuje, zda by mohla být půdou intersubjektivity. V této koncepci tedy není kladen důraz na interaktivitu, ale spíše na zahrnutí subjektu do vrstev zkušenosti. Na topologii transformativních vrstev zkušenosti se tato studie pokouší založit model kolektivní perspektivy.

Kľúčové slová

Interactivity, Intersubjectivity, Localizing, Phenomenological topology, Phenomenology

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).