Detail príspevku/publikácie

Tomistický smer kresťanskej filozofie v dialógu svetonázorov

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 3, s. 215-227.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,048
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 28.02.2020 - 17:55
Počet stiahnutí PDF: 404

Abstrakt

V tejto stati sú predstavené dejiny pojmu kresťanskej filozofie a jej dvoch hlavných smerov, tomistického a augustiniánskeho, ako aj kritériá racionality svetonázoru. Porovnaním týchto dvoch smerov kresťanskej filozofie je zdôvodnená téza, že tomistický smer je v porovnaní s augustiniánskym vhodnejší na dialóg svetonázorov. Je tu preskúmaná aj racionalita tomistického smeru kresťanskej filozofie podľa kritérií racionality svetonázoru.

Kľúčové slová

Augustinianism, Christian philosophy, Rationality of a worldview, Thomism, Worldview

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).