Detail príspevku/publikácie

Tomášova metafyzika člověka: člověk jako prostřední článek hierarchie stvoření

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 6, s. 462-473.
Jazyk: Czech
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,814
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 20.09.2020 - 23:46
Počet stiahnutí PDF: 423

Abstrakt

Článek popisuje způsob, jímž se Tomáši Akvinskému podařilo filosoficky vysvětlit a založit jednotu člověka, jenž stojí v centru stvořeného univerza a vytváří kontinuální spojení mezi sférou přirozenosti a intelektu. Tomášova odpověď je naznačena nejen s ohledem na řešení předchůdná, jež vycházejí ze základního Aristotelova hylemorfického přístupu k člověku a zvláště jeho duši, především tedy řešení Avicenny a Averroa, ale také s ohledem na její vývoj v samotném Tomášově díle. Text článku ukazuje, že již v raném díle De ente et essentia se Tomáš rozchází s eklektickým aristotelismem, a navrací tak původní hylemorfické antropologii její význam, a to i za cenu znovuotevření tradičního problému možného spojení duše jako formy a duše jako myšlení zakládajícího principu. Ten se mu pak zvláště v pozdním díle De substantiis separatis daří eliminovat přesunutím celé psychologické problematiky na metafyzickou úroveň, na níž je již kontinuita univerza i jednota člověka vysvětlitelná, a to především s pomocí od Avicenny převzaté distinkce esence a bytí.

Kľúčové slová

Aristotle, Averroes, Avicenna, Being, Body, Essence, Form, Human being, Intellect, Matter, Perfectio, Soul, Thomas Aquinas, Unity

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).