Detail príspevku/publikácie

Theodor W. Adorno: Dve tváre Kierkegaarda ako kritika spoločnosti

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 9, s. 821-832.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,541
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 06.08.2020 - 23:50
Počet stiahnutí PDF: 610

Abstrakt

S reflexiou ideového dedičstva S. Kierkegaarda sa možno stretnúť v niekoľkých desiatkach diel T. W. Adorna vydaných počas viac ako troch desaťročí. Jednou z centrálnych tém tejto reflexie je predstavenie Kierkegaarda ako kritika spoločnosti, ktoré má značne ambivalentný charakter. Adorno vo svojich analýzach skúma Kierkegaardovu sociopolitickú senzibilitu, jeho náuku o interiorite (inwardness) či projekt neúčelovej intersubjektívnej relacionality. Z dejinno-filozofického hľadiska poukazuje na neblahé následky konformizácie Kierkegaardovho odkazu v existenciálnej filozofii. Kierkegaardove pozície sú tiež reflektované v súvislosti so súdobými politickými defektmi západnej spoločnosti, akými sú napríklad etnocentrizmus či antisemitizmus.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).