Detail príspevku/publikácie

Text, sieť a iné nečistoty

Filozofia, 2011, roč. 66, č. 7, s. 623-633.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,342
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 15.07.2020 - 00:31
Počet stiahnutí PDF: 564

Abstrakt

Článok sa zaoberá pojmom textu a sleduje jeho premeny v oblasti semiotických štúdií. Východiskom je vylúčenie textu zo semiotiky v mene systému a jeho pa- radigmatickej perspektívy, ako ho nachádzame v diele L. Hjelmsleva. Potom prichádza obdobie prehodnotenia významu textu, ku ktorému prispeli Barthesove neskoršie práce a predovšetkým teória textu J. Kristevy. Ich stanovisko vyznačuje prechod k novému, postštrukturalistickému štádiu semiotiky. Táto transformácia text priblížila k metafore siete. Článok odôvodňuje, že chápanie textu ako siete treba predĺžiť k teoretickému prijatiu hybridov a nečistôt. V tomto zmysle sa pripájame k mysleniu B. Latoura. Navyše prichádzame s požiadavkou znovu premyslieť koncepciu filozofickej metódy a spolu s nečistotami prijať účinky balkanizácie.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).